HemFöreningenKycklingÄggKonsumentMärkningReportageWebbshopLänkarProjektResurscentrum
BESÖKSRÄKNARE
668498

Springsta Säteri

Inte långt från en av Mälarens vikar cirka 2 mil öster om Västerås i Kärrbo socken ligger Springsta Säteri. Gården har anor från medeltiden och nuvarande huvudbyggnad uppfördes omkring 1730. Gården omfattar 250 ha fördelat på 150 ha skog, 85 ha åker och 15 ha betesmark.

Gården och företaget Springsta Säteri AB ägs och drivs sedan 1981 av Henrik och Louise Larsén.

Både Henrik och Louise är utbildade civilekonomer. Efter en jordbruksutbildning valde Henrik att ta över föräldragården. Han arbetar framför allt med värphönsen, växtodlingen och administration. Louise har ett förflutet inom IT-branschen och startade 1998 Springsta IT-kompetens. Förutom konsultverksamheten är hon engagerad i planering och administration vid Springsta Säteri. På gården arbetar även Henrik Iderman med värphönsen och Bertil Larsson med växtodlingen.

Henrik Iderman

Louise

Henrik

Verksamheten omfattar

o Ekologisk växtodling - 145 ha
o Värphöns, KRAV - 13 000 st

o Sprätthöns - 15 000 st
o Skogsbruk 150 ha
o Kultur och miljövård
o IT-kompetens


Henriks föräldrar startade verksamheten med höns i början på 60-talet men redan tidigare hade det funnits frigående höns i liten skala på gården. När Henriks föräldrar startade verksamheten var det burhöns som gällde. Det fanns då ca 21 000 burhöns på gården.

Jag tog över anläggningen som då var en traditionell burhönsanläggning, berättar Henrik. Däremot var växtodlingen ekologisk. Eftersom hönsen inte var ekologiska gick det inte att använda gödseln från burhönsen till den ekologiska odlingen, vilket gjorde det naturligt att bygga om för frigående ekologiska höns.1998 byggdes ett nytt hönsstall enligt KRAV’s regler och omläggningen påbörjades. I de tre hus som tidigare hyste burhöns finns numera de frigående hönorna. 

Varför ekologiska ägg?
Jag startade så smått med ekologisk produktion redan i början av 80-talet. Det fanns ingen marknad och jag var tvungen att förädla allting själv, berättar Henrik. Växtodlingen var det första som ställdes om. Att hålla på med alla kemikalier kändes inte rätt, så 1988 gick jag med i KRAV, fortsätter han. Så småningom visade det sig att det fanns en marknad som sakta växte och till slut lossnade det ordentligt. Nu är vi rätt på banan, säger Henrik. De kvantiteter vi säljer idag kunde man aldrig drömma om då. Nu skapas det också nya förutsättningar när exportmarknaden börjar dra. Det har varit lite kärvt på den svenska marknaden ett tag men jag tror att prisbilden kommer att ändra sig. Konkurrerar man på en fri marknad är det sådant man får leva med.

Idag producerar gården 20 000 ägg/dag som levereras till Svenska Lantägg i Skara.

Äggen och framtiden
Just nu har jag inga planer för några större förändringar av verksamheten. Det som står närmast för dörren är en ombyggnad av det stora hönsstallet som är byggt enligt det gamla regelverket. I samband med ombyggnaden finns det alltid möjlighet till förändringar men det är packeriet som styr om man kan utöka. Just nu verkar det inte finnas behov, säger Henrik.
Jag tror på att den ekologiska produktionen kommer att öka. Den allmänna trenden pekar åt det hållet, avslutar Henrik.

 

Fakta Springsta Säteri

28 000 hönor
Producerar ca 20 000 ägg/dag
Levererar till packeri

Övrig produktion:
Ekologisk växtodling
Skogsbruk
Kultur och miljövård
Konsultverksamhet inom IT

Springsta Säteri AB
725 97 VÄSTERÅS

Hönan