HemFöreningenKycklingÄggKonsumentMärkningReportageWebbshopLänkarProjektResurscentrum
BESÖKSRÄKNARE
709356

Projekt

Förbättring av stallklimat hos ekologiska höns och kycklingar

Syftet med projektet är att visa att det går att förbättra stallmiljön och därmed djurhälsan genom minskad ammoniakavgång i gödsel och ströbädd.  Genom att tillsätta Aveferm, ett probiotiskt fodertillskott, i fodret och i ströbädden binds kvävet och även ammoniaken i ströbädden. Det medför att stallklimatet och inomhusmiljön förbättras samtidigt som utsläppet av ammoniak till utomhusmiljön minskar. Näringsämnen blir kvar i gödseln och ökar gödselns värde samtidigt som det är bra för klimatet och för miljön. Ett bättre resursutnyttjande i det regenerativa jordbruket leder till bättre ekonomi och ökad konkurrenskraft.
Målet med projektet är att kunna visa att alla, både stora och små ekologiska producenter inom framför allt ägg- och kycklingnäringen skall kunna använda sig av fermentering för att få en förbättrad stallmiljö, bättre djurhälsa och i förlängningen en bättre jord och ett bättre klimat. Detta ger då ett hållbarare jordbruk med förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft.


 

 

Projektperiod: 14 oktober 2021 – 1 maj 2024

Projektägare: Mällby Lantgård AB

Samarbetspartner: Ekologisk Fjäderfäproduktion, Åsa Odelros AB, Berga Gård AB, Stensjö Ägg AB mfl.

Finansiering: Jordbruksverket, inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 och delvis finansierat av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.                                                                                                                                                         


 

 

 

Seminarie och erfarenhetsutbyte                     

Föreningen har beviljats projektstöd från Livsmedelsstrategin för att genomföra rådgivning och information till ekologiska fjäerfäproducenter samt andra aktörer i äggbranschen.

Artikel i tidningen Fjäderfä "Framtidens proteinfoder"

 

 

Hönan